Skip to the main content

Aankondiging gezamenlijke brief en uitslag enquête

Beste leden,

 

Even een kort bericht van ons. Wij hopen dat u allen nog gezond bent en gevrijwaard van het coronavirus.

 

Wij sturen u eveneens per mail een brief, die door alle bridgeclubs van het Denksportcentrum, het district Dordrecht en de Stichting Denksport Papendrecht, gezamenlijk is opgesteld.

Het is een product van intensief overleg over de herstart van het fysieke bridgen. Wanneer dat zal zijn is natuurlijk nog onbekend, maar we willen graag een draaiboek klaar hebben liggen, zodra het (weliswaar beperkt) weer kan. Deze brief komt direct hierna via de mail.

 

Voorts willen wij u de uitslag van de enquête geven.

 

Uitslag enquête onder leden van de bridgeclubs Denksportcentrum Papendrecht
Vraag 1: Over mandaat aan het bestuur van de vereniging voor een renteloze lening uit de clubkas t.b.v. nieuw ventilatiesysteem.
Vraag 2: Over bereidheid evt. privé te investeren in hetzelfde systeem door bijv. rentegevende certificaten.
Vraag 3: Over bereidheid om mee te doen aan een club-overstijgende competitie via Stepbridge.
Vereniging Huidig aantal leden Respons Respons in % vraag 1 vraag 2 vraag 3
BC Papendrecht 123 97 79% 84 ja  /  13 nee 55 ja  /  42 nee 42 ja  /  53 nee ¹)
Alle verenigingen 451 325 72% 293 ja  /  31 nee 167 ja  /  158 nee 133 ja  /  192 nee
¹) 2 weten het nog niet

Een hoge score voor het meefinancieren van de ventilatie en ook een hoge score voor een eventuele privé-investering. Beide scores boven verwachting.

De score voor het online bridgen via Stepbridge is een stuk minder, maar was wel te verwachten. Een heleboel mensen vinden dat nou eenmaal niet leuk.

Toch zijn de reacties van degenen die wel meedoen aan de competitie van Stepbridge heel enthousiast. Wellicht een reden om het toch eens te proberen. Tot eind december kunt u nog gratis meedoen.

 

Het is al met al natuurlijk zeer vervelend, dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus weer zijn aangescherpt. We zullen maar hopen, dat het niet te lang duurt. Hoe dan ook zijn we de herstart van het bridgen in het Denksportcentrum aan het voorbereiden. U wordt er dus vandaag over geïnformeerd.

 

Tot de volgende mail en blijf gezond.

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur van BC Papendrecht,

Jos van Munster, voorzitter

Andere artikelen

19 oktober 2020.   Beste Bridgers,   Op dit moment ziet het er helaas niet naar uit dat op korte termijn op normale wijze, weer wekelijks met volle zalen gebridged kan worden. Ondanks deze vervelende situatie is namens de bridgeclubs, het District en het Denksportcentrum een werkgroep aan de slag gegaan om bridgen volgens een veiligheidsprotocol voor te bereiden. Zodra er later, onder ruimere veiligheidsmaatregelen, met beperking van het aantal deelnemers, gebridged kan worden in ons Denksportcentrum, willen wij daar klaar voor zijn.   Eerdere informatie gaf aan dat een groot aantal van de spelers in het Denksportcentrum graag fysiek wil bridgen, mits “veilig”. Het aantal bridgers dat tegelijk in een ruimte aanwezig mag zijn is afhankelijk van de op dat moment geldende veiligheidsnorm. Wij hebben de voorbereidingen gebaseerd op de 1,5 meter afstand waarbij maximaal 48 tot 56 spelers in de grote zaal en 24 spelers in de kleine zaal kunnen spelen. U moet daarbij denken aan aanpassingen van de tafelgrootte, de barbediening, speelschema’s, ontvangst, en looproutes.   Het ventilatiesysteem wordt de komende maanden aangepast zodat voldaan wordt aan de regels in het bouwbesluit, mogelijk gemaakt door gezamenlijke financiering. De werkgroep heeft een draaiboek opgesteld voor een competitie tijdens de Corona maatregelen, onder de koepel van het Denksportcentrum. De werkgroep is van plan bij voldoende deelname de volgende speelmomenten te organiseren:   Maandagavond > Open paren Dinsdagmiddag > Open paren Dinsdagavond > Open paren Woensdagavond > Open paren De donderdagmiddag blijft gereserveerd voor damesbridge. Daarnaast zullen er op de gebruikelijke momenten districtscompetities/drives georganiseerd worden.   Zodra het licht op groen gaat, krijgt u via de mail daarover bericht, en de uitnodiging om in te schrijven voor een speelmoment. In principe kunt u t.z.t. voor iedere speelgelegenheid vrij inschrijven. Bij de indeling in lijnen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte. De kosten per speelmoment zijn bij voldoende deelnemers €3,50. Er zal een knipkaart worden aangeboden voor 10 speelmomenten á €35. Niet gebruikte speelmomenten worden terugbetaald. We rekenen op ieders voorzichtigheid, doen als organisatie ons uiterste best, maar deelname is natuurlijk voor eigen risico. Uiteraard is het programma afhankelijk van eventuele wijzigingen in de Corona veiligheidsmaatregelen.   Wij vertrouwen erop hiermede te voldoen aan de wensen die bij de enthousiaste bridgers al geruime tijd leven. Hopelijk zal deze mogelijkheid niet al te lang op zich laten wachten. Met vriendelijke groeten namens de besturen van   De 7 gezamenlijke DSC-bridgeclubs Het district Dordrecht De Stichting Denksport Papendrecht   Lees meer...

19/10/2020 - Jos van Munster

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bridgeclub Papendrecht   Bridgeclub Papendrecht spelend in Papendrecht...

29/09/2020 - Jos van Munster

Hoe en wanneer afmelden?

Afmelden Het is voor een wedstrijdleider van het grootste belang om, als je onverhoopt niet zou...

29/09/2020 - Jos van Munster